Elektroinštalácie na kľúč I HajkON - Experti na elektrinu

Elektroinštalácie na kľúč

Elektroinštalácie na kľúč a elektrikárske práce

Sme pripravení vyhotoviť elektroinštaláciu aj v prípade, že nemáte k dispozícii projekt. Na základe našich bohatých skúseností a vašich špecifických požiadaviek dokážeme vytvoriť kvalitnú a funkčnú elektroinštaláciu, ktorá bude vyhovovať všetkým vašim potrebám. Venujeme pozornosť detailom a zabezpečujeme, aby všetky práce boli vykonané profesionálne a v súlade s platnými normami a predpismi.

Elektroinštalácie

Dokážeme vykonať práce na základe dodaného projektu a plánov alebo projekt vyhotovíme podľa platných noriem s dôrazom na bezpečnosť a funkčnosť. Súčasťou kompletnej elektroinštalácie je aj montáž bleskozvodu a príprava revíznej správy.

Elektroinštalácie - Priebeh pracovných činností

Vykonanie obhliadky

Na základe projektu vydaného klientom vykonáme prehliadku a skontrolujeme či sú práce realizovateľné. V prípade potreby vieme projekt vytvoriť aj my.

Navrhnutie vyhotovenia

Pred začatím prác preberieme s klientom možné zmeny a predstavíme konečnú podobu projektu.

Realizácia
prác

Vykonáme dané práce. Ak ide o niekoľkodňovú prácu, každý deň analyzujeme, čo sa urobilo a ako sme pokročili na základe plánu.

Vystavenie protokolov

Po ukončení práce našu prácu skontrolujeme a urobíme potrebné merania, vystavovanie protokolov.

Odovzdanie
hotového projektu

Hotový projekt odovzdáme zákazníkovi.

Kontaktujte nás >>